האיים הקאריביים

קנה eSIM ב

האיים הקאריביים

בחר את התוכנית המתאימה לך

הביתה
קנה Esim
קנה eSIM ב
האיים הקאריביים
קנה eSIM ב
האיים הקאריביים
סוג רשת
2G/3G/4G/5G
תדלקו
זמין
סוג תוכנית
נתונים בלבד
נתונים
+ שיחות/SMS
נתונים בלבד
רשתות נתמכות
צפו בהכל
גודל התוכנית
מספר טלפון(עבור 18 חודשים)
זמן שיחה של 120 דקות
הודעות SMS ללא הגבלה
+15$
רכוש עכשיו
$ 194.90 
למרבה הצער, אנחנו עדיין לא
תמיכה ב-eSIM במדינה זו
עבור לחנות
שימוש ב-eSIM ב
האיים הקאריביים

eSIM technology is a great option for users in Caribbean. One of the main benefits of eSIMs is their convenience. With eSIMs, there is no need to physically insert or remove a SIM card when switching carriers or when traveling abroad, making them an ideal choice for users on-the-go. Additionally, eSIMs are more cost-effective than traditional SIM cards, as they allow users to activate multiple data plans on a single device. This is particularly useful for frequent travelers or business users who need to stay connected across multiple networks. Lastly, eSIM technology is future-proof, as it can be updated over-the-air, providing users with access to the latest features and capabilities. Overall, eSIM technology is a game-changer for users in Caribbean, providing them with a more convenient, cost-effective, and future-proof way to stay connected.‍